4

Skogen

Skogen, som består av ca 250 ha i Hjärtum och ca 10 ha på Dalboslätten, är ett värdefullt arv som vi brukar och förvaltar för framtida generationer. Skogen är också en stor del av Carpe Ventums verksamhet, som kräver mycket planering även om vi lejer in den mesta arbetskraften där.
 
 
I skogen vid Brattorps Dalgång har vi under 2018 arbetat med att skapa en ännu vackrare lövskog och har bland annat genomfört en gallring,där vi plockat ut alla grova granar, med stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet.