0

Entreprenaden

Carpe Ventum omfattar också entreprenad, med snöröjning, grusning, saltning under vintersäsongen med flera maskiner. Vi har också en grävare på 3,5 ton samt två stycken på 14 ton, som kan användas för olika markarbeten, till exempel infiltrationsbäddar. Mats är ME-diplomerad just för Biovac reningsverk, www.biovac.se./aterforsaljare/ . Ring Mats för info samt för bokning av besök, mob. 070-555 43 20.
Välkomna att anlita oss!