0

Jorden

Att inte använda gifter i jordbruket känns oerhört viktigt för vår gemensamma framtid.
I Hjärtum på Agnetas föräldragård är all mark sedan 1995 KRAV-certifierad och på Mats föräldragård Låttsbyn har vi  även här ställt om hela arealen till KRAV. På sammanlagt 300 hektar odlar vi alla spannmålssorter, liksom ärter, bönor och gräsfröer.